Receding Gums Can Be A Real Problem

The most noticeable parts of your body are your smile and your eyes. People recognize you through these critical features and in fact, facial recognition technology cannot work without them. Sometimes you might notice something in the mirror as you smile or other people may notice it for you as you talk to them. It may be a piece of food material launched in your teeth or it could be a receding gum condition. Unfortunately, many people do not know how to tackle receding gums and more importantly, they have no idea what causes them. You should educate yourself on this dental condition so that you can prevent it from being a bigger problem than it is now if you have it. You can also educate a family member of friend about it if they have it.

What is gum recession?

Our friends at GardenGroveDentist.net explain that it is the pulling back or wear of tissue surrounding a tooth leading to the exposure of the tooth’s root. Gum recession occurs gradually and people who suffer from it do not notice it until the recession is significant. At this point, they will a bit sensitive in the affected area and as such, that is when they will start taking the problem seriously. This dental condition is a problem because it increases the surface area upon which bacteria grows and thrives. Additionally, it makes it possible for the bacteria to affect more of the soft tissue surrounding a tooth than before the recession started. Consequently, the affected tooth may suffer from extensive damage that may ultimately result in the loss of the tooth.

The causes of gum recession

The cause of receding gums of teeth is lifestyle habits or genetics. For example, flossing your teeth aggressively may cause the tissue surrounding the teeth to wear off more quickly than it ought to do. The same case applies when you are aggressive while brushing your teeth. To avoid these scenarios, make sure that you purchase a toothbrush and dental floss that is gentle on your teeth. Remember, keeping your teeth clean is not the result of aggressive flossing or brushing. Rather, you should be consistent yet gentle as you undertake these activities, which negates the need for abrasiveness. 

You should also avoid grinding your teeth unnecessarily. It causes your teeth and gums to wear simultaneously. Sometimes, it may cause headaches, muscle aches in your jaw, and increased tooth sensitivity. It is important to note that excessive teeth grinding, known as bruxism, is a serious condition that affecting at least 8% to 31% of the population. You should consult an expert in this field if you have bruxism. Another cause of receding gums of teeth is traumatic injury to a tooth or failing to take good care of your teeth by brushing them regularly. Finally, genetics also plays a role because a person is at a higher risk of developing gum recession if one or both of his parents had it.

Here are the possible treatments

It is possible to treat receding gums of teeth cleaning the affected area through tooth scaling and root planning. The dentist may also use antibiotics to get rid of any harmful bacteria that might have lodged themselves in the affected area. Excess loss of bone tissue or excessive pocket depth may require surgery.

Hjälp Av Kiropraktorer

Få hjӓlp av kiropraktorn

De allra flesta personer har ont i ryggen i alla fall någon gång, många sliter med det på en regelbunden basis. Ett mycket bra sӓtt att komma tillrӓtta med denna så kallade folksjukdom ӓr genom kiropraktik. Det ӓr idag en accepterad form av behandling i de flesta lӓnder, och brukar ingå i de medicinska fӧrmåner och fӧrsӓkringar som många arbetsplatser erbjuder sina anstӓllda.
Kiropraktik ӓr ett kombinerat ord av två grekiska ord som mer eller mindre betyder att gӧra fӧr hand. Man anvӓnder sig alltså av hӓnderna fӧr att justera och manipulera kroppen, så att den fungerar bӓttre. Det finns flera olika behandlingsmetoder inom kiropraktiken, som HVLA-manipulation, massage och tӧjning. Många fӧrknippar en behandling med knakningar och knӓppningar, dessa kan kӓnnas lite lӓskiga om man inte fӧrstår vad det ӓr. En kiropraktor justerar lederna, inte kotor och ben. Nӓr dessa fӧrs på plats så kan fӧrӓndras trycket i leden, vilket ger upphov till de ljud man hӧr och som kallas fӧr kavitation.

Det finns flera olika symptom och krӓmpor som kan tas om hand av en kiropraktor, de vanligaste ӓr ryggont, stel nacke, ӧmma skuldror och huvudvӓrk. Whiplash och ischias ӓr andra problem som man kan komma tillrӓtta med, eller i alla fall minska smӓrtorna. Nӓr man talar med sin kiropraktor ska man fӧrsӧka berӓtta precis allt, fӧr de kan lӓgga samman de olika symptomen och fӧrstå bӓttre vad som kan vara roten till det onda. Fӧr ӓven om man gӓrna vill bli av med symptomen så fort som mӧjligt så ӓr det alltid bӓst att också justera sin livsstil. Ibland kan man inte gӧra så mycket åt det hela, men ofta så rӓcker det med små fӧrӓndringar fӧr att se stora resultat.
Trots att en kiropraktor verkar slita och dra i kroppen, och man hӧr hӧga knӓppningar, så gӧr det inte ont nӓr kroppen manipuleras. Det kan kӓnnas lite ӧmt efteråt och en del upplever ett visst illamående. Men på det stora hela så mӓrker man nӓstan omedelbart hur stelheten minskar och ӓven så smӓrtorna. Beroende på ens allmӓna hӓlsa och ålder så kommer kroppen snabbt att återhӓmta sig. Ofta har men en rad med behandlingar under två till tre veckor, en eller två varje vecka. Mer brukar det inte behӧvas, speciellt om man fӧljer de instruktioner fӧr hemmavård och trӓning som man brukar få med sig. Nӓr rӧrligheten i lederna ӧkar och smӓrtorna minskar så blir det lӓttare att trӓna upp kroppen på rӓtt sӓtt.

Kiropraktor för besvär med ryggskott eller nackspärr,

Kiropraktor

Kiropraktik är en behandling främst mot ryggbesvär. Den som utför behandlingen kallas för . Kotknackare är en annan term som sällan används numera.

Behandlingen utförs främst med händerna (ordet kommer från grekiskans chiro = händer, praktos = att göra) med syftet att återställa normal funktion i ryggraden. Antalet behandlingar som ordineras beror på vilka besvär man har och hur länge man har haft dem. Kiropraktor omfattar främst diagnostik, behandling, rehabilitering och förebyggande av smärtor i ryggen.

kiropraktoren hjälper dig

Kiropraktiken är till del etablerad inom den västerländska vården och arbetar parallellt eller integrerat med denna i många länder, däribland Sverige. I flertalet länder är det dock fortfarande ett kontroversiellt yrke med ena foten i alternativmedicinen och andra i manuell terapi. Kiropraktiken ingår numera i Världshälsoorganisationens organ för medicinsk vetenskap, CIOMS.

Kritik har framförts med argumenten att det saknas vetenskapligt stöd och välgjorda studier för metoden. Det finns inte någon dokumenterad effekt på andra åkommor än muskuloskeletala besvär. Kiropraktikens behandlingsmetoder har stadig vetenskaplig grund för smärtor i nedre delen av ryggen.Det finns visst vetenskapligt stöd även för effekt vid nackrelaterad huvudvärk och yrsel samt vissa smärtbesvär i extremiteter. men full konsensus råder ej om detta.

Hur går behandlingen till?

Innan behandlingen börjar blir man grundligt undersökt. Man får klä av sig men behåller underkläderna på.

Oftast får man ligga på en speciell bänk medan kiropraktorn utför behandlingen med händerna. Den vanligaste metoden som används är så kallad kiropraktisk justering. Metoden innebär att kiropraktorn försiktigt för ut leden en liten bit längre än vad man klarar av på egen hand. Därefter ges en snabb impuls, ett snabbt tryck med händerna, vilket gör att ledens rörlighet återställs. Andra metoder som används är massage eller töjning av de muskler eller leder som man har problem med.

Det första besöket tar oftast mellan 30 och 40 minuter, och de övriga mellan 10 och 30 minuter. Hur många gånger man behöver behandlas beror på vilka besvär man har. Oftast handlar det om några få behandlingar.

Hur mår man efteråt?

Efter en kiropraktisk behandling har man ofta mindre ont och känner sig mer rörlig. Ibland kan man bli trött eller må lite illa. Man kan också få lite ont, ungefär som av träningsvärk, men det går över på några timmar.